Waterzijdig inregelen

Het belang van waterzijdig inregelen

Voor een goed werkend verwarmingssysteem is het van belang dat de installatie goed waterzijdig is ingeregeld. Gebeurt dit niet dan zullen er zowel warmte als koudeklachten ontstaan.

Power Flushing Pro is de Pro afdeling geheel ingericht om optimale systeemwaterwaardes te behalen bij utiliteits- en industriële installaties voor verwaming en koeling.

Wat is waterzijdig inregelen? En hoe werkt het?

Bij het waterzijdig inregelen van een installatie wordt er balans gebracht in de hoeveelheid water die naar elke radiator, convector, luchtverwarmer, stralingspaneel of vloerverwarming gaat. 

Zo wordt de beschikbare warmte optimaal en gelijkmatig verdeeld.

Het waterzijdig inregelen verbetert dus het comfortniveau. Tegelijkertijd vermindert het energieverbruik en worden eventuele geluidsklachten vanuit de installatie verholpen. 

Waterzijdig inregelen verdient zichzelf binnen 2 tot 3 jaar terug.

Waterzijdig inregelen als erkende maatregel

Waterzijdig inregelen wordt een erkende maatregel. Dit betekent dat bedrijven en instellingen die meer dan 25.000 m³ gas of 50.000 kWh stroom verbruiken worden verplicht balans te brengen tussen opwekker en afgiftesysteem.

Momenteel is waterzijdig inregelen nog een “alternatieve maatregel”. Dit betekent dat de beoordelaar die toeziet op jouw energiebesparingsplicht beslist of de werkzaamheden voldoen of niet.

Installatie.net publiceerde eerder al een mooi artikel over waterzijdig inregelen, en onlangs nog een artikel over de kracht van waterzijdig inregelen.

Waterzijdig inregelen

Erkende maatregel, wat houdt dat in?

Dit betekent dat waterzijdig inregelen op de ”lijst met energiebesparende investeringen” komt, waarmee deze bedrijven moeten voldoen aan de ”wettelijke energiebesparingsverplichting.” Deze verplichting vormt een onderdeel van het Activiteiteitenbesluit. Een ondernemer, school of instelling moet alle energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Van waterzijdig inregelen is bekend dat de terugverdientijd kort is. RVO spreekt op haar site van een terugverdientijd van 2 jaar. 

Bij waterzijdig inregelen wordt de balans in een cv-installatie geoptimaliseerd.  Dit betekend dat er gekeken wordt naar volumestromen over afgiftesystemen, en de temperatuur van aanvoer en retour, zodat een modulerend HR-toestel optimaal condenseert en presteert. Bij installaties die niet waterzijdig zijn ingeregeld ontvangen de radiatoren dicht bij de CV-ketel (veel) te veel warm water en de radiatoren ver weg juist niet. Het gevolg is dat de ruimtes in gebouwen ongelijkmatig worden verwarmd en dat de temperatuur van het retourwater naar de cv-ketel toe vaak te hoog is. 

Appendagefabrikanten verkopen sinds een aantal jaar thermostatische afsluiters die op basis van de druk in de installatie volumestromen kunnen regelen. Maar naast dit ”dynamische inregelen,” is ook statisch inregelen voor veel installaties al een verbetering. Een installatie die waterzijdig ingeregeld is, werkt comfort verhogend en energiebesparend.

"Enkel voor bedrijven"

De verplichting van de erkende maatregel geldt vooralsnog enkel voor bedrijven die meer dan 25.000 m³ gas of 50.000 kWh stroom verbruiken. Minister Ollongren heeft het onderwerp echter ook met Aedes besproken. De branchevereniging van woningbouwcorporaties, die in totaal 2,4m huurwoningen in bezit heeft, heeft aangegeven aandacht te gaan besteden aan de voordelen van waterzijdig inregelen, vooral in situaties die energetisch voordeel opleveren.

In bijvoorbeeld verouderde gestapelde bouw met blokverwarming, ook grootverbruikers op het gebied van gas, is de balans tussen de warmtevoorziening van appartementen een heikel punt. Hier hebben laag gelegen appartementen het vaak te warm, terwijl woningen aan het eind van de strang onvoldoende warm cv-water ontvangen.

"Veel onwetendheid"

Waterzijdig inregelen wordt nog niet heel veel toegepast. Enerzijds ontbrak de erkenning hiervoor, anderzijds is er bij consumenten maar ook installateurs nog veel onwetendheid over de technische werking en de besparingspotentie. Ook de NEN gaf vorig jaar te kennen het waterzijdig inregelen te willen verpakken in een erkenning, zodat er certificeringen afgegeven kunnen worden voor geoptimaliseerde installatie.

Offerte op maat?

Wilt u een afspraak of offerte op maat? Neem gerust contact met ons op.

Wij werken in heel Nederland en België.

Behoud van uw installatie

Om de installatie na reiniging en inregelen optimaal te laten functioneren zullen wij een magneetfilter en een ontluchter/ ontgassers monteren en zo nodig waterbehandeling toepassen.

De installatie kunnen wij periodiek voor u controleren om eventuele nieuwe vervuiling en corrosie voor te zijn.