Uw specialist in reiniging van alle type verwarming- en gekoeld waterinstallaties

Sinds 2003 kunt u rekenen op onze expertise in reiniging van alle type verwarming- en gekoeld waterinstallaties.

Onze Pro afdeling is geheel ingericht om optimale systeemwaterwaardes te behalen bij utiliteits- en industriële installaties voor verwaming en koeling.

Zo verhelpen wij niet alleen comfortklachten maar bespaart u ook op uw energieverbruik!

Corrosie in uw systeem! Hoe voorkomt u dit?

Belangrijkste oorzaak van corrosie is het toetreden van zuurstof in het systeem.

Dit moet voorkomen worden door:

Maatwerk oplossing

Wij maken in overleg met u een plan om de installatie duurzamerenergiezuiniger en onhoudsarmer te maken. Onze medewerkers starten met een uitgebreide wateranalyse van uw systeemwater. Afhankelijk van deze analyse zal bepaald worden op welke wijze de installatie het best gereinigd kan worden met het beste resultaat voor u.

Na het reinigen kan de installatie, afhankelijk van de situatie, waterzijdig ingeregeld worden naar de norm van het herziene bouwbesluit dat op 10 maart 2020 is gepubliceerd om de energieprestatiedoelen te behalen. 

Offerte op maat?

Wilt u een afspraak of offerte op maat? Neem gerust contact met ons op.

Wij werken in heel Nederland en België.

ISSO-Publicatie 13 - Voorkomen van corrosie en vervuiling, richtlijnen voor gesloten watervoerende systemen:

In de laatste ISSO publicatie 13, verschenen in oktober 2019, wordt het belang van schoon systeemwater benadrukt. Er worden richtlijnen gegeven om corrosie en en daarmee samenhangende vervuiling te voorkomen. 

Corrosie kan leiden tot onvoorziene storingen, verhoging van servicekosten en vervroegde degradatie van een installatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Filters-Adey-MagnaCleanse-Complete-Solution-Kit-MACK01_A6457_180855_00
Gruppenfoto_Magnetflussfilter_mit_DRX_Atom_Ebenen_WEB_Mitte_1680x550 (1)

EPBD III – Energy Performance of Building Directive

Vanaf 10 maart 2020 is de herziene Europese Energy Performence of Building Directive omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. Dit heeft er voor gezorgd dat het bouwbesluit van 2012 per 10 maart 2020 herzien is.

Wat is de EPBD II?

“EPBD III schrijft voor dat lidstaten systeemeisen moeten invoeren voor de energieprestatie, het adequaat installeren, dimensioneren, inregelen van technische bouwsystemen en voor de instelbaarheid van technische bouwsystemen die nieuw worden geïnstalleerd, vervangen of verbeterd in bestaande gebouwen.

Onder technische bouwsystemen worden systemen verstaan voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warm tapwater, ingebouwde verlichting, lokale opwekking van elektriciteit en gebouwautomatisering en -controlesystemen. “

Voor meer informatie over de EPBD II kunt u terecht op de website van het RVO via onderstaande knop.

Wat betekent dit voor u?

Opgenomen in dit herziene bouwbesluit is dat bij nieuwbouw en verbouw van een verwarmingssysteem, de radiatoren voorzien moeten zijn van een thermostatische, instelbare afsluiter.

Vanuit de EPBD III wordt dus meer aandacht gegeven aan het beperking van energieverbruik van een gebouw. Zo wordt de NEN 7120 per 1 januari 2021 vervangen door de NTA 8800. Hierin is aandacht voor waterzijdig inregelen en temperatuurregeling per vertrek.

“Bouwbesluit artikel 3.3a schrijft voor dat bij vervanging of toevoeging van radiatoren binnen een ruimteverwarmingssyteem, deze radiatoren moeten worden voorzien van thermostatische radiatorkranen met ingebouwde flowregeling of thermostatische radiatorkranen zonder flowregeling met een seperaat voetventiel”

Dit allemaal om het energieverbruik van een installatie zo beperkt mogelijk te maken.

Behoud van uw installatie

Om de installatie na reiniging en inregelen optimaal te laten functioneren zullen wij een magneetfilter en een ontluchter/ ontgassers monteren en zo nodig waterbehandeling toepassen.

De installatie kunnen wij periodiek voor u controleren om eventuele nieuwe vervuiling en corrosie voor te zijn.

Offerte op maat?

Wilt u een afspraak of offerte op maat? Neem gerust contact met ons op.

Wij werken in heel Nederland en België.